www.WojciechLewandowski.pl
Forum sympatyk?w i hodowc?w go??bi

Metody lotowania - Metoda

Wojtek - |6 Lip 2008|, 2008 19:30
Temat postu: Metoda
Nale?y przygotowa? wdowce starannie gdy? sp?dzaj? ona w kabinie tylko jedn? noc dlatego niemog?c straci? zbyt wiele energii wi?c trzeba postara? si? by wykorzystywa?y j? w pe?ni na jak najszybszy powr?t do go??bnika mo?emy wykorzysta? w tym celu nast?puj?ce zabiegi motywacji ptaka a Poka? wdowcom ich samiczki na ---- 5 -- 10 minut nie dopuszczaj?c sparzenia wp?adaj?nc do kosza .
2] Wstaw miski l?gowe do cel wdowc?w na 10 minut- lub 15 . przed wk?adaniem na lot bez pokazywania im samiczek .
3] Wstaw miski l?gowe na 10 - 15 minut do cel- wdowc?w a klatk? z samiczkami postaw na pod?odze go??bnika --mo?esz po kilku minutach wypu?ci? kilka samic i po 5 minutkach zabieraj wdowce na lot .
3] Wysadzi? wdowca z celi gdzie jest jego samica i wpu?? do ?rodka [ do niej] obcego samca na kilka minut .
Po chwil zabierz do kosza u??uj?cego dosta? si? do swojej celi wdowca .
4] Wpu?? na pod?og? go??bnika wdowc?w dwie obce samiczki i niech b?d? swobodne przez 5- 10 minut . Nast?pnie je schwytaj i pozostaw w klatce przez co najmniej 5 minut potem wdowce zabieraj na lot .
5[ Wypu?? wdowce i ich samice na 30 minutowy wsp?lny oblot wok?? go??bnika. Po tym czasie samiczki wracaj? do go??bnika wd?w a wdowce wk?adane s? na lot do kosza lotowego tylko spokojnie nie p?osz?c delikatnie. Pokasz samcowi samiczki przed wk?adaniem na lot kr?tko dzi?kuj? ..

Dawid - |31 Gru 2008|, 2009 18:05

bardzo dobrze opisane i dok?adnie.pozdrawiam
Wojtek - |31 Gru 2008|, 2009 18:12
Temat postu: Bardzo si? ciesze ?e mog? pomuc .
[quote:22b44c69ef="Dawid"]bardzo dobrze opisane i dok?adnie.pozdrawiam[/quote]Damian je?eli to ty to wiesz i znasz mnie jaki jestem pozdrawiam Ca?e PL-0187 Was wszystkich z NOWYM ROKIEM 2009R SAMYCH SUKCES?W I ZAWSZE ZAPRASZAM DO SIEBIE ORAZ NA FORUM WSZYSTKICH HODOWC?W. WOJTEK .
Dawid - |8 Sty 2009|, 2009 09:07

to troch? dziwne w tym totalu a kiedy samice id? na lot a jeszcze jedno a jak wychowuj? m?odego to ca?y czas samiec z samic? przebywaj? na tym samym go??bniku.
Wojtek - |8 Sty 2009|, 2009 09:21
Temat postu: odpowiedz do tematu.
tak chowaj? razem do 14- 16 dnia potem s? zabierane samice z m?odymi osobno nie mog? si? widzie? to podstawa nie mog? lata? razem zawsze obloty robimy osobno samczyki maj? lata? o jednakowej godz- np; 7.00 -1,30 obowi?zkowo----- samiczki 1,00 wystarczy przebywaj?c i prowadz?c nasz? obserwacj? znamy ptaki jak w?asn? kesze? nie wolno obcemu chodzi? przy ptakach poniewasz ptak zna swego hodowce. narazie dzi?ki ------kolega nie mia? ?adnej wiedzy w tym temacie pojecha?em kaza?em w trakcie lot?w mu rozdzieli? a m?ode pozabiera? go??bnik przegrodzi? pap? bo niemial czym po 3 4 locie ptaki zacz??y robi? niesamowite wyczyny zawsze Bogdanowi m?wi?em kr?tki lot kr?tko siedz? z sob? i rozdzielaj jak najszybciej tym systemem pomagaj?c mu osi?gn?? bardzo du?o zaj?? 3 miejsce na 120 hod- zaczynaj?c tym prostym systemem po lotach kaza?em mu wychowa? tylko po jednym m?odym wiadomo chodzi o przywi?zanie si? ptak?w do go??bnika i swych cel .------ wiele jeszcze trzeba---- doda? bo karmy- diety--- itp;
Dawid - |8 Sty 2009|, 2009 20:04

to kolega Bogdan by? wdzi?czny Panu za tak trafn? pomoc , a jak ca?a para b?dzie sz?a na lot to jak j? bardziej zmotywowa
Wojtek - |8 Sty 2009|, 2009 20:52
Temat postu: Proby r??ne sposoby i tryki .
--------------------------------------------------------------------------------

Nale?y przygotowa? wdowce starannie gdy? sp?dzaj? ona w kabinie tylko jedn? noc dlatego niemog?c straci? zbyt wiele energii wi?c trzeba postara? si? by wykorzystywa?y j? w pe?ni na jak najszybszy powr?t do go??bnika mo?emy wykorzysta? w tym celu nast?puj?ce zabiegi motywacji ptaka a Poka? wdowcom ich samiczki na ---- 5 -- 10 minut nie dopuszczaj?c sparzenia wp?adaj?nc do kosza .
2] Wstaw miski l?gowe do cel wdowc?w na 10 minut- lub 15 . przed wk?adaniem na lot bez pokazywania im samiczek .
3] Wstaw miski l?gowe na 10 - 15 minut do cel- wdowc?w a klatk? z samiczkami postaw na pod?odze go??bnika --mo?esz po kilku minutach wypu?ci? kilka samic i po 5 minutkach zabieraj wdowce na lot .
3] Wysadzi? wdowca z celi gdzie jest jego samica i wpu?? do ?rodka [ do niej] obcego samca na kilka minut .
Po chwil zabierz do kosza u??uj?cego dosta? si? do swojej celi wdowca .
4] Wpu?? na pod?og? go??bnika wdowc?w dwie obce samiczki i niech b?d? swobodne przez 5- 10 minut . Nast?pnie je schwytaj i pozostaw w klatce przez co najmniej 5 minut potem wdowce zabieraj na lot .
5[ Wypu?? wdowce i ich samice na 30 minutowy wsp?lny oblot wok?? go??bnika. Po tym czasie samiczki wracaj? do go??bnika wd?w a wdowce wk?adane s? na lot do kosza lotowego tylko spokojnie nie p?osz?c delikatnie. Pokasz samcowi samiczki przed wk?adaniem na lot kr?tko i mo?na samiczki te? w ten spos?b zrobi? wk?adaj?c lot kr?tki nie dopuszcza? samiczek ---- d?ugi po?ci? troch? na 15 minut ---- to zale?y kt?re jest ju? wk?adanie mo?emy stosowa? ro?ne sposoby.

Dawid - |9 Sty 2009|, 2009 15:48

Ju? wsz?dzie czyta?em a nikt nie wspomnia? jak przygotowa? go??bie na d?ugi i kr?tki lot mo?e kto? tu si? wypowie.pozdrawiam Dawid
Wojtek - |9 Sty 2009|, 2009 17:45
Temat postu: Wojtek si? wypowie...
PUSZCZA SI? SAMICZKI DO GO??BNIKA NA BARDZO KRUTKO PRZED LOTEM I SAMCZYKI S? ZAMKIENTE I POMA?U SI? ZABIERA DO KOSZA KRUTKIE LOTY NIE POZWALA SI? IM Z SOB? PRZEBYWA? DO 15 MINUT ... NIE WOLNO ...NIE WOLNO P?OSZY? WK?ADAJ?C KR?TKI LOT LETKA KARMA DIETA I KLATKA WSZYSTKO W SWOJM CZASIE LUDZIE SI? UCZ? CA?E ?YCIE ZAWSZE MO?ESZ NA MINIE LICZY? PODCZAS LOT?W. OBLOTY NA CZAS BARDZO WA?NE RAZ W TYGODNIU POWINNY BYC PUSZCZANE NA 50 KM NAJLEPIEJ W CZWARTEK A DRUGA OSOBA MA BYC W GO??BNIKU I ZABIERA? SAMICE NIE WOLNO IM PARZY? ...WOJTEK.
Dawid - |10 Sty 2009|, 2009 10:09

Panie Wojtku to prawda ?e cz?owiek ca?y czas si? uczy ale dobrze ?e jest kto? taki jak pan i pomo?e.To co pan opisa? wy?ej to jest na kr?tkie loty a na d?ugie. pozdrawiam
Wojtek - |10 Sty 2009|, 2009 10:45
Temat postu: Dlugie loty .500/600km.
D?ugie loty obloty jak codzie? niewolno im siada? musz? chodzi? tylke jak pisa?em je?eli nie chc? lata? to znaczy ?e jest co? nie tak pozatym pisze tylko 500km- lot uznajemy za ?redni samiczki sa puszczane do samczyk?w na 10 minut dolikatnie zabieramy do koszy ----- w tygodniu te? robimy trening tak jak pisa?em czym wiencej og?lnie trening?w tym lepjej tylko nie wolno im przebywa? razem tylko musi kto? odrazu zabiera? . D?ugie loty te 500km po locie zostawiamy tylko na 12 minut to jest wystarczalne ---- ka?dy wdowiec ma swoje terytorium to znacze swoj? cel? sw?j siadak swoje miejsce on musi o to walczy? tak jak o sw? samiczk? jak wpuszczasz im samiczki troszk? zostaw i wk?adaj w kosz puziniej to jest lepiej bo one te? maj? t? cel? samczyka ------ wiadaomo je?eki chodujesz jednego m?odego to zabieraj je do m?odych jak si? oblatuje samiczki to samce si? wpuszcza do m?odych na krutko one s? bardzo troskliwe i opieku?cze je?eli kt?rys robi nietakt lub niechc? wchodzi? do go??bnika to l?czymy jeszcze raz bo wywa tak i to tyle karmnienie ja zawsze ososowa?em przed lotem dodatkowo po 4 orzechy- oraz popcorn prdzo drobny i przed lotem z super diet? dodaj?c im fajnie jak s? wswych celach i traca ma?o energi dlugi lot napisze ci??ki ptak program na ca?y tydzien musisz sam zrobi? to obowi?zek ka?dego hodowcy . Wiadomo podajemy elektrolity mi?d itp. Orzechy moczymy w wodzie na dzie? wcze?niej namoczony orzech daje bardzo du?o witalno?ci ptaka i w czasie upa??w dla ptaka niechc? si? pi? do wszystkiego musimy podchodzic stopniowo i nie stosujemy ?adnej kukurdzy ani grochowych na loty przed samym wk?adaniem karmy dla wdowc?w s? gotowe dodatki dikupujemy.Wojtek.
Dawid - |10 Sty 2009|, 2009 16:32

a jeszcze s?ysza?em ?e pono? go??bie po 6-7 locie trac? ch?? szybkiego powrotu do domu nie wiem czym to mo?e by? spowodowane. pozdrawiam
Wojtek - |10 Sty 2009|, 2009 17:10
Temat postu: odp; lotki 5 6.
[quote:47f5e05734="Dawid"]a jeszcze s?ysza?em ?e pono? go??bie po 6-7 locie trac? ch?? szybkiego powrotu do domu nie wiem czym to mo?e by? spowodowane. pozdrawiam[/quote] kto ci k?upot naopowiada? jak niema ch?ci powroru to niema motywacji to trzeba zrozumie? .Ca?e pierzenie rwgulujesz karmami i przyciemianiem to chyba ci chodzi o co innego z tego co rozumnie .Nie wolno lotowa? jak ptak zostaje na 5 lub 6 lodce . przebywanie z go??biami zapozna ci? ze wszystkim twoje obserwacja to tw?j sukces .
Dawid - |11 Sty 2009|, 2009 09:25

no w?a?nie oto mu chodzi?o ?e inaczej si? motywuje go??bie po 6-7 locie co pan o tym s?dzi. pozdrawiam
Wojtek - |11 Sty 2009|, 2009 10:08
Temat postu: odp; Motywacja.
TO B?DZIE TWOJA OBSERWACJA PTAK?W JE?ELI PTAK NIE B?DZIE MIA? DO CZEGO WRACA? TO ZACZN? GIN?? .MOTYWUJESZ TY JAKO HODOWCA OBSERWACJ? I PRZYGOTOWANIEM JEST JU? TYLE NAPISANE TYLKO TO TRZEBA ROBI? A NIE PYTA? I NA WSZYSTKO MIE? CZAS BO TO JEST BARDZO PRACOCH?ONNE LOTOWANIE TOTALEM SAMCAMI- I SAMICZKAMI INACZEJ CA?YM GO??BNIKEM PRZESTANIESZ ROBI? 1 LU2 DWA OBLOTY I JU? MASZ POZAMJATANE TAK JEST Z KARMAMI ZE WSZYSTKIM WIGOR PTAKA ODRAZU POZNASZ I WALECZNY TO BARDZO BOBRA CECHA ZAWSZE WALCZY O SWOJE TERYTORIUM I SAMICZK? .
Dawid - |11 Sty 2009|, 2009 17:55

ok ale co proponujesz amatorowi takiemu jak
Wojtek - |11 Sty 2009|, 2009 19:31
Temat postu: Witam twoja decyzja.
Tego pytania nie rozumnie samemu decyzj? podj?? trzeba jak lotowa? ty najlepiej znasz swoje ptaki dlatego za Ciebie decyzji nie b?d? podejmowa? nawet niewiem kim jeste? wojtek dzi?ki .

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group